اخبار

3Product1

خاصیت ضد سرطانی ، هپاتیتی و ایدزی HIV در شیرین بیان

عنوان مقاله:  مروري بر اثرات ضدويروسي گياه شيرين بيان (.Glycyrrhiza glabra L) و ترکيب موثره آن گليسيريزين

نویسندگان:  نصيري اصل مرجان*, حسين زاده حسين

گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي قزوين

چکیده:

مقدمه: گياه شيرين بيان از خانواده لگوميناسه است. تعدادي از مواد موثره اين گياه شامل تري ترپن هاي ساپونيني، فلاونوييدها، چالکون ها و ايزوفلاون ها است. مهم ترين ماده موجود در گياه شيرين بيان، اسيد گليسريزيك است.
هدف: ارايه يک مقاله مروري از بررسي هاي انجام شده در زمينه اثرات ضد ويروسي گياه شيرين بيان و ترکيب موثره آن گليسيريزين بود.
روش بررسي: بررسي مقالات ارايه شده در مورد گياه شيرين بيان با استفاده از پايگاه اطلاعاتي اينترنتي نظير MEDLINE و در محدوده سال هاي 2005-1980 صورت گرفت.
نتايج: عصاره هاي ريشه گياه شيرين بيان در برابر طيف وسيعي از ويروس ها مانند هرپس سيمپلکس (HSV-1)، واريسلا زوستر ويروس (VZV)، سايتومگالوويروس (CMV)، ويروس هپاتيت A، B، C، ويروس آنفلوآنزا، سارس و ويروس تضعيف کننده سيستم ايمني انسان (HIV-1)، اثر ضدويروسي فعالي را نشان داده است. به طوري که امروزه گليسيريزيک اسيد در درمان بيماران مبتلا به هپاتيت فعال مزمن استفاده مي شود. به نظر مي آيد که اين ماده از تكثير ويروس ها جلوگيري به عمل مي آورد و همچنين مسير پيام رساني داخل سلولي، بيان ژني، نيتريک اکسيد سينتاز القايي و توليد نيتريک اکسيد را در ماکروفاژ تحت تاثير قرار مي دهد.

دانلود رایگان مقاله

آخرین بروزرسانی: فروردین 1398