اخبار

تفاله شیرین بیان

تفاله شیرین بیان

تفاله شیرین بیان جهت مصارف کشاورزی ( بعنوان مکمل کود بسیار قوی برای درختان و همچنین نگهدارنده آب و رطوبت بخصوص در مناطق کم آب و شور ) ، گلخانه ها و همچنین برای تولید کمپوست .

قابل صادرات برای گلخانه های بزرگ دنیا .

آماده همکاری با شهرداری های هر شهر و روستای ایران.

تفاله شرکت سپیدان عصاره بدون هیچ گونه افزودنی بوده.

آخرین بروزرسانی: فروردین 1398